Yeni Nesil Eğitimcilik Hizmeti

Cayma ve Geri Ödeme Politikası

Genel: 1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Online Kurs Satın alımlarında ödeme gerçekleştiği an kullanıcıların kurs kayıtları oluşturulur, kursun başlama anına kadar kurs kaydı oluşturulmaz ise Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmez ise: 4.Alıcı, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti verme yükümlülüğü sona erer. Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Alışverişler: 5.Kurs kaydı oluşturulduktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme kurs iptal edilir. Öngörülemeyen Sebeplerle Hizmet Verilemez ise: 6.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet/kurs verlemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin/kursun benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren en geç 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine en geç 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. Cayma Hakkı: 7.ALICI; satın aldığı hizmeti kursun başlamasına 5 (beş) gün kala, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti/kursu redderek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 8.Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri: ŞİRKET ADI/UNVANI: HİPOCAMPUS EĞİTİM KURUMLARI
ADRES:  / İSTANBUL
EPOSTA: info@hipocampusegitim.com
TEL: 0212 xxx xx xx Cayma Hakkının Süresi: 9.Alıcı, satın aldığı hizmetin/kursun başlamasına 5 (beş) günden az süre kalmış ise hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma Hakkının Kullanımı: 10.Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iptalleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları 11.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul beyan taahhüt eder. Ödeme Ve Teslimat 12.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak ŞB NO: XXXX HESAP NO: XXXXXXXX IBAN : TRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX YYYYYYY bankası hesabımıza (TL) yapabilirsiniz.

13.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
small_c_popup.png

Hipocampus Eğitim Merkezi

Hoşgeldiniz!